Matematická olympiáda – kategorie P

Další soutěže

Mezinárodní informatická olympiáda

V Mezinárodní informatické olympiádě, IOI (International Olympiad in Informatics), mohou své síly změřit nejlepší řešitelé národních soutěží 70 různých zemí. Za Českou republiku jsou na IOI vysíláni čtyři nejlepší řešitelé ústředního kola MO-P.

Na IOI se řeší pouze praktické úlohy u počítačů. Vyhodnocování je podobné vyhodnocení praktické části ústředního kola naší MO-P.

Poslední IOI proběhla v Indonésii, příští proběhne v Maďarsku.

Podívat se můžete také na seznam jednotlivých IOI.

Středoevropská informatická olympiáda

Na světě se organizuje několik regionálních informatických soutěží, pro studenty z České republiky je důležitá Středoevropská informatická olympiáda, CEOI (Central European Olympiad in Informatics).

CEOI se vedle studentů z České republiky účastní také studenti ze Slovenska, Polska, Maďarska, Německa, Rumunska a Chorvatska. Úlohy v CEOI jsou pouze praktické a vyhodnocují se podobně jako praktické úlohy v ústředním kole MO-P.

Za Českou republiku jsou na CEOI vysíláni čtyři nejlepší studenti nematuritních ročníků, kteří nedosáhnou na postup na Mezinárodní informatickou olympiádu.

Poslední CEOI proběhla v Chorvatsku, příští proběhne v Německu.

Podívat se můžete také na seznam jednotlivých CEOI.

Česko-polsko-slovenské přípravné soustředění

Česká republika společně se Slovenskem a Polskem koncem června pravidelně pořádá soustředění pro studenty, kteří se probojují do mezinárodním olympiád.

Více informací lze nalézt na vlastní stránce CPSPC.

Korespondenční semináře

Kromě MO-P jsou pro studenty středních škol tradičně pořádány také korespondenční semináře z programování. Účastníci obdrží několikrát během školního roku (obvykle asi pětkrát) sadu úloh, které mají podobný charakter těm v MO-P, obvykle jsou však o něco jednodušší. Studenti svá řešení (ne nutně všech zadaných) úloh odešlou organizátorům semináře a ti jim je opravené a okomentované pošlou nazpět. Nejlepší účastníci semináře jsou každoročně pozváni k účasti na soustředění. Na sousu kromě přednášek na informatická témata zažijí také spoustu zábavy.

Dále existuje i mnoho koresponenčních seminářů z jiných oborů. Baví-li vás ty informatické, mohly by vás bavit i matematické, mezi něž patří:

Jiné české programovací soutěže

Kromě MO-P si můžete vyzkoušet i tyto soutěže.

Další regionální soutěže

Kromě CEOI existuje mnoho regionálních soutěží se zajímavými úlohami. Některé pořádají i online soutěže.

Online soutěže

Existuje několik stránek, které poměrně pravidelně pořádají online soutěže. Každá má trochu jiný systém hodnocení a jiný druh úloh, stojí proto za to vyzkoušet všechny.

Dále existují online soutěže, které se konají jen jednou do roka, podobně jako MO-P. Jsou převážně organizované velkými tech firmami, které si takto hledají potenciální zaměstance.

Další soutěže

Zmíníme zde i soutěže, které už nejsou přímo o programování, ale jsou v něčem příbuzné.