Matematická olympiáda – kategorie P

O soutěži

MO-P je soutěž v programování pro středoškoláky zaměřená na algoritmy. V soutěži jsou dva druhy úloh: praktické a teoretické. Oba druhy mají podobná zadání, ale liší se tím, jaké řešení se po soutěžícím vyžaduje. Úloha vždy požaduje vymyslet algoritmus (návod pro počítače), který dostane nějaká data a má z nich něco vypočítat, např. dostane mapu města a místa A a B a má spočítat délku nejkratší cesty mezi A a B. Důležité je, že algoritmus musí být efektivní: výpočet mu nesmí trvat moc dlouho.

Rozdíl mezi praktickými a teoretickými úlohami je v tom, jak je potřeba algoritmus zapsat. V praktických je potřeba napsat program v nějakém programovacím jazyce (C++, C, nebo Pascal), který načte vstup ze standardního vstupu, vypočítá výsledek a vypíše ho na standardní výstup. Program se pak automaticky vyhodnotí naším systémem, který ho spustí na připravených testech a zkontroluje, zda dává správné výsledky a je dostatečně rychlý. V teoretických úlohách místo programu píšete slovní popis algoritmu. Řešení pak opravujeme ručně. Ukázkovou úlohu najdete zde.

Průběh soutěže

Soutěž vznikla v roce 1985, poprvé se v kategorii P soutěžilo v rámci 35. ročníku Matematické olympiády. Je organizována podobně jako kategorie A, v níž řeší matematické úlohy studenti nejvyšších ročníků středních škol. Každý ročník MO-P je tvořen třemi koly – školním, krajským a ústředním.

Školní kolo

Zadání úloh školního kola dostanou zájemci vždy na začátku školního roku, texty úloh jsou zveřejněny na těchto stránkách. Ve školním kole se řeší domácí formou čtyři soutěžní úlohy, z nichž některé jsou teoretické a některé praktické. Vyřešené úlohy školního kola studenti odevzdávají podle pokynů do poloviny listopadu.

Krajské kolo

Úspěšní řešitelé školního kola postupují do kola krajského, které se koná přibližně v polovině ledna. V krajském kole studenti řeší úlohy pouze na papíře bez použití počítače, v omezeném čase čtyř hodin mají za úkol vyřešit čtyři zadané problémy.

Řešení úloh krajského kola ze všech krajů ČR se opravují centrálně. Na základě dosažených výsledků je třicet nejlepších řešitelů vybráno k účasti v ústředním kole.

Ústřední kolo

Ústřední kolo se koná zpravidla koncem března v návaznosti na ústřední kolo MO kategorie A. Ústřední kolo je tvořeno dvěma soutěžními dny – v prvním z nich se řeší tři teoretické úlohy, ve druhém pak tři praktické úlohy.

Po ústředním kole proběhne později ještě výběrové soustředění, do kterého postoupí nejlepších deset až patnáct účastníků z ústředního kola. V průběhu několika soutěží se vyberou čtyřčlenné týmy na Mezinárodní olympiádu v informatice (IOI) a na Středoevropskou olympiádu v informatice (CEOI). Na IOI postoupí čtyři nejlepší, na CEOI postoupí první čtyři studenti, kteří nejedou na IOI a zároveň nejsou v maturitním ročníku. Obě olympiády se pak konají někdy během letních prázdnin.

Proč se zúčastnit

Hlavní důvod, proč se zúčastnit, je pro zábavu. MO-P vás bude bavit, pokud máte rádi ten pocit, když konečně rozlousknete obtížný problém. Na ústředním kole dostanete příležitost se setkat s lidmi, které baví to samé, co vás. Kromě toho si vytříbíte algoritmické myšlení, které bude ve světě informatiky důležité vždy narozdíl od konkrétních programovacích jazyků nebo technologií a kterého si vysoce cení i univerzity a firmy. Za úspěchy v MO-P můžete jít bez přijímacích zkoušek studovat na Matfyz, FI MU, FIT/FEL ČVUT, FIT VUT i fakulty dalších vysokých škol v Česku. Uspěchy v soutěžním programování vám můžou také otevřít dveře do firem jako je Google nebo Facebook.

A když se zadaří, můžete se dostat na některou z mezinárodních soutěží: na Středoevropskou olympiádu v informatice (CEOI), nebo až na Mezinárodní olympiádu v informatice (IOI), ve které soutěží přes 80 zemí a v rámci které se můžete dostat na zajímavá místa po světě; například v roce 2018 se konala v Japonsku.

Pořadatelé

Matematická olympiáda je oficiální soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, odborným garantem soutěže je Jednota českých matematiků a fyziků. Kategorie P je po odborné stránce zajišťována zejména (ale nejen) pracovníky a studenty Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (příprava úloh, vzorových řešení, opravování a hodnocení odevzdaných řešení). Na přípravě úloh spolupracujeme se slovenskou Olympiádou v informatice; úlohy jsou mezi zeměmi sjednocené.

Zpracování osobnich údajů

Zpracování osobních údajů se řídí organizačním řádem Matematické olympiády vydaným Ministerstvem školství. Správcem údajů je Univerzita Karlova. Máte právo:

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat organizátory soutěže e-mailem na adrese p@mo.mff.cuni.cz nebo univerzitního pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese gdpr@cuni.cz.