Matematická olympiáda – kategorie P

Pravidla ústředního kola 70. ročníku

Vzhledem ke karanténním opatřením se letošní ústřední kolo MO-P opět bude konat distanční formou. Zde naleznete pravidla a časový harmonogram soutěže. Pokud vám není cokoliv jasné nebo potřebujete s něčím pomoci, dejte nám prosím vědět e-mailem na adrese p@mo.mff.cuni.cz.

Program

středa 24.3:

čtvrtek 25.3.

pátek 26.3.

Zahájení a vyhlášení výsledků proběhnou na Zoomu, volné části programu na Wonderu. Přihlašovací údaje jste obdrželi e-mailem, pokud jste je nedostali, kontaktujte nás. Během obou soutěžních kol i cvičného kola buďte (se zapnutou kamerou a vypnutým zvukem) přihlášeni v Zoom meetingu, mimo jiné v něm budeme zveřejňovat odpovědi na případné dotazy či upřesnění v případě technických problémů.

Teoretická část

Teoretické úlohy budete řešit ve čtvrtek 25. 3. od 9:00 do 14:00.

Teoretická část soutěže proběhne pomocí webového rozhraní OSMO. Přihlašovací údaje jsou stejné jako v krajském kole. Přihlášení si prosím před soutěží vyzkoušejte.

Zadání si stáhnete ze soutěžního systému. Svá řešení odevzdávejte ve formátu PDF tamtéž. Oproti krajskému kolu k jejich psaní můžete používat i textové editory a sázecí a kreslicí programy. Nadále je možné odevzdat oskenovaná či vyfocená ručně psaná řešení.

Okolo 15:00 se v soutěžním systému objeví vzorová řešení. Než se objeví i na veřejných stránkách olympiády, s nikým je prosím nesdílejte. Po dokončení opravování v OSMO naleznete svá opravená řešení.

Dotazy k úlohám a jejich odevzdávání pište v chatu v Zoom meetingu, v případě, že ho nebude možné použít, pak e-mailem na adresu p@mo.mff.cuni.cz.

Praktická část

Praktická část bude probíhat v pátek 26. 3. od 9:00 do 14:00.

Praktická část soutěže bude probíhat pomocí soutěžního systému CMS. Přihlašovací údaje obdržíte e-mailem nejpozději v úterý 23. 3. večer. Poté se do webového rozhraní přihlaste, abyste vyzkoušeli, že všechno funguje.

Řešení každé úlohy odevzdáváte v podobě zdrojového kódu. Při vyhodnocování se znovu zkompiluje a otestuje na několika sadách testovacích vstupů. Poté jsou řešení ohodnocena podle toho, ve kterých sadách uspěla. Na každý test je stanoven časový a paměťový limit a testy jsou obvykle odstupňovány podle obtížnosti, takže bodování zohledňuje nejen funkčnost řešení, ale také jeho efektivitu. Časové a paměťové limity a nastavení překladače pro každou úlohu naleznete v CMS.

Pokud odevzdáte více řešení téže úlohy, započítá se to, za které jste obdrželi nejvíce bodů. Řešení každé úlohy můžete odevzdat nanejvýš 50krát.

Případné dotazy k úlohám a jejich vyhodnocování pište v chatu v Zoom meetingu, v případě, že ho nebude možné použít, pak e-mailem na adresu p@mo.mff.cuni.cz. S problémy týkajícími se vašich počítačů a internetového připojení se vám budeme v mezích možností snažit pomoci, ale nemůžeme na ně brát ohled při hodnocení soutěže.

Bude možné používat tyto programovací jazyky:

Dokumentace k programovacím jazykům a jejich standardním knihovnám bude k dispozici v soutěžním systému. Pokud je podobná dokumentace součástí vašeho programovacího prostředí, můžete použít tu.

Okolo 15:00 se v soutěžním systému objeví vzorová řešení a testovací data. Než se objeví i na veřejných stránkách olympiády, s nikým je prosím nesdílejte.

Soutěžní prostředí si můžete vyzkoušet ve čtvrtek 25. 3. od 16:00 do 18:00. Jako obvykle zveřejníme nějaké cvičné úlohy.

Pravidla soutěže

Účastníci musí při soutěži dodržovat následující pravidla. Organizátoři samozřejmě nemohou jejich dodržování dokonale ohlídat (i když pečlivě sledují síťovou komunikaci a logy serverů), ale prosíme vás, abyste hráli fér.

Především každý soutěží sám za sebe. Heslo k soutěžnímu systému není dovoleno s nikým sdílet. V průběhu soutěže (od obdržení zadání do uplynutí termínu odevzdání řešení) není dovoleno komunikovat s nikým kromě organizátorů o čemkoliv, co se týká soutěže. Co to v praxi znamená:

Programy odevzdávané v praktické části musí splňovat následující:

Pochopitelně je zakázáno snažit se jakkoliv zneužívat soutěžní systém.

Jsme si vědomi toho, že žádná pravidla nejsou dokonalá. Vždy se vyskytnou věci, u kterých není jasné, zda jsou povolené či zakázané. Prosíme vás, abyste v takových případech místo přístupu „zkusím to a třeba mi to projde“ kontaktovali organizátory a požádali o výklad pravidel.

Věříme vám.