Matematická olympiáda – kategorie P

Zpráva o konání ústředního kola 55. ročníku

Pavel Töpfer

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

Ústřední kolo 55. ročníku Matematické olympiády - kategorie P (programování) se konalo v dnech 29. 3. - 1. 4. 2006 v Litoměřicích. Stejně jako v minulých letech přímo navazovalo na ústřední kolo MO kategorie A. Organizačně celou akci výborně připravili a zajistili pracovníci místního gymnázia Josefa Jungmanna v čele s profesorkou Mgr. Jitkou Putnarovou, v učebnách gymnázia také celá soutěž probíhala. O uspořádání soutěže se zasloužili rovněž pracovníci Krajské komise MO v Ústí nad Labem vedené Mgr. Pavlou Hofmanovou.

Při přípravě soutěžních úloh MO kategorie P se pravidelně střídají pracovníci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. V obou zemích pak olympiáda probíhá ve stejných termínech a se stejnými úlohami. Tentokrát byli na řadě kolegové ze Slovenska, kteří připravili úlohy pro všechna soutěžní kola 55. ročníku. Pracovníci a studenti z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze se pak jako každoročně postarali o opravování a vyhodnocení odevzdaných řešení.

Ústředního kola 55. ročníku MO kategorie P se zúčastnilo dvacet nejlepších řešitelů krajských kol. V minulosti bylo do ústředního kola zváno vždy třicet účastníků, tentokrát jsme však v krajských kolech neměli tolik úspěšných řešitelů. V prvním soutěžním dnu studenti řešili tři teoretické úlohy zaměřené na návrh efektivního algoritmu pro zadaný problém. Úlohy jako obvykle tématicky navazovaly na domácí a krajské kolo. Druhý soutěžní den probíhal u počítačů. Byly zadány dvě praktické úlohy, úkolem soutěžících bylo vyřešit je a svoje řešení dovést až do podoby odladěných funkčních programů. Odevzdané programy jsou po skončení soutěže testovány pomocí připravené sady vstupních dat, přičemž se hodnotí nejen správnost dosažených výsledků, ale i rychlost výpočtu. Využitím nastavených časových limitů pro dobu výpočtu lze odlišit kvalitu různých řešení z hlediska časové efektivity zvoleného algoritmu. Praktická část celostátního kola MO-P opět probíhala v programovém prostředí založeném na operačním systému Linux a volně šířitelných překladačích, tedy v obdobných podmínkách, jaké byly před pěti lety zavedeny i do mezinárodních středoškolských olympiád v informatice.

Každá teoretická soutěžní úloha byla hodnocena maximálně 10 body, každá z praktických úloh 15 body. V prvními ve druhém soutěžním dnu tak bylo možné získat po 30 bodech. Teoretické úlohy byly jako obvykle hodnoceny celistvým počtem bodů, zatímco úlohy praktické byly tentokrát testovány s větším množstvím různých vstupních dat a byly proto hodnoceny s přesností na desetiny bodů. Průměrné bodové hodnocení dosažené u jednotlivých úloh po řadě 3.4, 5.8, 5.2, 6.6 a 5.7 bodu svědčí o tom, že obtížnost všech úloh byla přiměřená a vyvážená. Úspěšnými řešiteli ústředního kola se stalo jedenáct účastníků, kteří v soutěži dosáhli alespoň 25 bodů. Z nich pět nejlepších, kteří získali 32 a více bodů, bylo vyhlášeno vítězi ústředního kola. Pro všechny úspěšné řešitele připravili organizátoři hodnotné věcné ceny.

Výsledky ústředního kola 55. ročníku MO kategorie P:

Vítězové

1. Daniel Marek, 4/4, G Ch. Dopplera, Zborovská 45, Praha 5, 55,0 bodu
2. Ondřej Bílka, 4/4, G Lesní čtvrť 1364, Zlín, 37,0 bodu
3. Michal Vaner, 8/8, G Jana Palacha 804, Turnov, 36,8 bodu
4. Josef Pihera, 7/8, G Máchova 174, Strakonice, 34,7 bodu
5. Jan Hrnčíř, 4/4, G F. X. Šaldy, Partyzánská 530/3, Liberec, 32,0 bodu

Další úspěšní řešitelé

6. Lukáš Lánský, 2/4, G J. K. Tyla, Tylovo nábřeží 682, Hradec Králové, 30,9 bodu
7. Zbyněk Sopuch, 8/8, Masarykovo G, Jičínská 528, Příbor, 30,8 bodu
8. Martin Křivánek, 4/4, G tř. Kpt. Jaroše 14, Brno, 29,8 bodu
9. Roman Smrž, 6/8, G E. Krásnohorské, Ohradní 55, Praha 4, 29,6 bodu
10. Pavel Motloch, 5/6, G P. Bezruče, ČSA 517, Frýdek-Místek, 28,9 bodu
11. Miroslav Klimoš, 1/4, G M. Koperníka, 17. listopadu 526, Bílovec, 25,2 bodu

Ostatní účastníci

12. Lukáš Beran, 6/8, G Husova 470, Benešov, 23,5 bodu
13. Marek Scholle, 7/8, G Dašická 1083, Pardubice, 23,2 bodu
14. Tereza Klimošová, 8/8, G nám. Jana Marka Marků 113, Lanškroun, 23,0 bodu
15. David Němeček, 6/8, G Koryčanské Paseky 1725, Rožnov pod Radhoštěm, 21,9 bodu
16. Jakub Kaplan, 2/4, G J. K. Tyla, Tylovo nábřeží 682, Hradec Králové, 20,1 bodu
17. Michal Čudrnák, 8/8, G L. Jaroše, Palackého 524, Holešov, 14,3 bodu
18. Martin Kupec, 4/4, Mendelovo G, Komenského 5, Opava, 13,5 bodu
19. Martin Veškrna, 3/4, G Vídeňská 47, Brno, 11,0 bodu
20. Petr Zadražil, 8/8, G Jana Palacha 804, Turnov, 10,0 bodu

Na základě výsledků dosažených v 55. ročníku MO kategorie P byli vybráni čtyři reprezentanti, kteří pojedou v srpnu 2006 do Mexika na 18. mezinárodní olympiádu v informatice. Soutěž se bude konat ve městě Mérida na poloostrově Yucatan. Další naše čtyřčlenné reprezentační družstvo se zúčastní 13. středoevropské olympiády v informatice, která se uskuteční na začátku července v Chorvatsku ve městě Vrsar.