Matematická olympiáda – kategorie P

Zpráva o konání ústředního kola 54. ročníku

Pavel Töpfer

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha

V prvním dubnovém týdnu vyvrcholil 54. ročník matematické olympiády ústředním kolem nejvyšších kategorií. Jako obvykle proběhla nejprve soutěž v kategorii A a na ni navázala kategorie P. Pro kategorii P, která je zaměřena na úlohy z algoritmizace a programování, byl letošní ročník jubilejní -- tato kategorie byla do matematické olympiády zařazena přesně před dvaceti lety.

Organizačního zajištění ústředního kola se tentokrát ujali pracovníci gymnázia v Benešově v čele s ředitelem gymnázia Mgr. Zdeňkem Zahradníčkem a předsedkyní středočeského krajského výboru MO RNDr. Šárkou Gergelitsovou. Celou akci výborně připravili a zasloužili se velkou měrou o hladký průběh soutěže i o příjemný pobyt všech účastníků se zajímavým doprovodným programem. Soutěžící i opravovatelé byli ubytováni v hotelu Hláska v obci Zlenice nedaleko Čerčan. Přímo v hotelu proběhlo i zahájení, teoretická část soutěže, opravování odevzdaných řešení a závěrečné vyhlášení výsledků, pouze na praktickou část soutěže se všichni přesunuli do počítačových učeben hostitelského gymnázia v Benešově.

Letošní soutěže v kategorii P se zúčastnilo 29 ze 30 pozvaných nejlepších řešitelů krajských kol. Vedle soutěžících přijelo do Benešova také osm pracovníků a studentů informatiky z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří se podíleli na přípravě soutěžích úloh a jejich vzorových řešení i na opravování všech krajských kol MO kategorie P. Zde na ústředním kole opravili řešení teoretických úloh, postarali se o přípravu programového prostředí pro praktickou část soutěže a o vyhodnocení praktických úloh.

Vlastní soutěž probíhala ve dvou dnech. V prvním soutěžním dnu studenti řešili tři teoretické úlohy zaměřené na návrh efektivního algoritmu pro zadaný problém. Některé úlohy jako obvykle tématicky navazovaly na domácí a krajské kolo. Druhý soutěžní den probíhal u počítačů a měl ukázat, zda soutěžící dovedou vedle samotného návrhu správného algoritmu také dovést svůj nápad až do podoby odladěného funkčního programu. Úkolem soutěžících bylo vyřešit dvě úlohy. Odevzdané programy jsou po skončení praktické části soutěže testovány pomocí připravené sady vstupních dat, přičemž se hodnotí nejen správnost dosažených výsledků, ale i rychlost výpočtu. Nastavené časové limity pro dobu výpočtu umožňují odlišit kvalitu různých řešení z hlediska časové efektivity zvoleného algoritmu. Tato část ústředního kola MO-P je organizována a vyhodnocována stejným způsobem, jako je tomu i v mezinárodních středoškolských olympiádách v informatice.

Každá ze tří teoretických úloh byla hodnocena maximálně 10 body, zatímco za dvě praktické úlohy bylo možné získat po 15 bodech. Rozložení získaných bodů u jednotlivých úloh svědčí o tom, že se tentokrát podařilo zvolit přiměřenou obtížnost všech úloh. Úspěšnými řešiteli ústředního kola se stalo patnáct účastníků, kteří v soutěži dosáhli alespoň 22 bodů. Z nich sedm nejlepších, kteří získali 33 a více bodů, bylo vyhlášeno vítězi ústředního kola. Pro úspěšné řešitele připravili organizátoři hodnotné věcné ceny, drobný dárek si za své výkony odvezli všichni soutěžící.

Výsledky ústředního kola 54. ročníku MO kategorie P:

Vítězové

1. Zbyněk Falt, 8/8, Gymnázium Žďár nad Sázavou, 47 bodů
2. Jan Bulánek, 8/8, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, 46 bodů
3. Ondřej Bílka, 3/4, Gymnázium Lesní čtvrť, Zlín, 44 bodů
4. Daniel Marek, 3/4, Gymnázium Ch. Dopplera, Praha, 41 bodů
5. Jan Pelc, 3/4, Gymnázium J. A. Komenského, Uherský Brod, 39 bodů
6.-7. Roman Smrž, 5/8, Gymnázium E. Krásnohorské, Praha, 33 bodů
6.-7. Michal Vaner, 7/8, Gymnázium Jana Palacha, Turnov, 33 bodů

Další úspěšní řešitelé

8.-9. Stanislav Basovník, 8/8, Gymnázium Kroměříž, 29 bodů
8.-9. Martin Vejnár, 8/8, Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše, Brno, 29 bodů
10. Josef Pihera, 6/8, Gymnázium Strakonice, 28 bodů
11.-12. Martin Dobroucký, 8/8, Gymnázium Moravská Třebová, 26 bodů
11.-12. Cyril Hrubiš, 3/4, Gymnázium M. Koperníka, Bílovec, 26 bodů
13. Miroslav Klimoš, 4/8, Gymnázium Lanškroun, 24 bodů
14. Pavel Kocourek, 4/4, SPŠ sdělovací techniky, Panská, Praha, 23 bodů
15. Pavel Motloch, 4/6, Gymnázium P. Bezruče, Frýdek-Místek, 22 bodů

Na základě výsledků ústředního kola 54. ročníku MO kategorie P byli vybráni čtyři reprezentanti, kteří pojedou v srpnu 2005 do Polska na 17. mezinárodní olympiádu v informatice. Soutěž se bude konat ve městě Nowy Sacz nedaleko Krakowa. Další naše čtyřčlenné reprezentační družstvo se zúčastní 12. středoevropské olympiády v informatice, která se uskuteční koncem července v Maďarsku ve městě Sárospatak. Na středoevropskou olympiádu vysíláme vždy družstvo složené ze studentů, kteří ještě nebudou maturovat a získané zkušenosti budou moci využít v dalším školním roce při případné účasti na olympiádě celosvětové.

Podrobnější informace o průběhu celého 54. ročníku MO kategorie P, kompletní výsledkovou listinu, texty soutěžních úloh i jejich vzorová řešení naleznete na Internetu na adrese http://mo.mff.cuni.cz/. Na stejném místě se můžete seznámit i se staršími ročníky této soutěže a také se všemi aktuálními informacemi týkajícími se kategorie P matematické olympiády.