Matematická olympiáda – kategorie P

Zpráva o konání ústředního kola 53. ročníku

Pavel Töpfer, MFF UK Praha

Celostátní kolo 53. ročníku Matematické olympiády - kategorie P (programování) se konalo v dnech 31.3.-3.4.2004 v Přerově. Stejně jako v minulých letech přímo navazovalo na celostátní kolo MO kategorie A. Organizačně celou akci výborně připravili a zajistili pedagogové z místního gymnázia Jakuba Škody v čele s ředitelem gymnázia Mgr. Janem Raškou. V učebnách gymnázia také celá soutěž probíhala.

Při přípravě soutěžních úlohy MO kategorie P se každoročně pravidelně střídají pracovníci z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. V obou zemích pak olympiáda probíhá ve stejných termínech a se stejnými úlohami. Tentokrát byli na řadě kolegové ze Slovenska, kteří připravili úlohy pro všechna letošní soutěžní kola. Pracovníci a studenti z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze se pak jako každoročně postarali o opravování a vyhodnocení odevzdaných řešení.

Celostátního kola 53. ročníku MO kategorie P se zúčastnilo všech třicet pozvaných nejlepších řešitelů krajských kol. V prvním soutěžním dnu studenti řešili tři teoretické úlohy zaměřené na návrh efektivního algoritmu pro zadaný problém. Úlohy jako obvykle tématicky navazovaly na domácí a krajské kolo. Druhý soutěžní den probíhal u počítačů. Byly zadány dvě praktické úlohy, úkolem soutěžících bylo vyřešit je a svoje řešení dovést až do podoby odladěných funkčních programů. Odevzdané programy jsou po skončení soutěže testovány pomocí připravené sady vstupních dat, přičemž se hodnotí nejen správnost dosažených výsledků, ale i rychlost výpočtu. Využitím nastavených časových limitů pro dobu výpočtu lze odlišit kvalitu různých řešení z hlediska časové efektivity zvoleného algoritmu. Praktická část celostátního kola MO-P opět probíhala v programovém prostředí založeném na operačním systému Linux a volně šířitelných překladačích, tedy v obdobných podmínkách, jaké byly před třemi lety zavedeny i do mezinárodních středoškolských olympiád v informatice.

Každá soutěžní úloha byla hodnocena maximálně 10 body. Průměrné bodové hodnocení dosažené u jednotlivých úloh bylo po řadě 4.4, 6.3, 6.7, 1.0, 4.6 bodu. Svědčí o tom, že zatímco teoretické úlohy byly letos spíše snadnější, úlohy praktické patřily tentokrát k obtížnějším. Úspěšnými řešiteli celostátního kola se stalo čtrnáct účastníků, kteří v soutěži dosáhli alespoň 24 bodů. Z nich sedm nejlepších, kteří získali 30 a více bodů, bylo vyhlášeno vítězi celostátního kola. Pro všechny úspěšné řešitele připravili organizátoři hodnotné věcné ceny.

Výsledky celostátního kola 53. ročníku MO kategorie P

Zvláštní cenu děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci obdržel Jiří Štěpánek z gymnázia na tř. Kpt. Jaroše v Brně za jediné bezchybné řešení nejobtížnější praktické úlohy.

Na základě výsledků krajského a celostátního kola 53. ročníku MO kategorie P byli vybráni čtyři reprezentanti, kteří pojedou v září 2004 do Řecka na 16. mezinárodní olympiádu v informatice. Soutěž se bude konat v Athénách krátce po skončení letních olympijských her. Další naše čtyřčlenné reprezentační družstvo se zúčastní 11. středoevropské olympiády v informatice, která se uskuteční na začátku července v Polsku. Na středoevropskou olympiádu tradičně vysíláme družstvo složené ze studentů, kteří ještě nebudou maturovat a získané zkušenosti budou moci využít v dalším školním roce při případné účasti na olympiádě celosvětové.

Podrobnější informace o průběhu celého 53. ročníku MO kategorie P, kompletní výsledkovou listinu, texty soutěžních úloh i jejich vzorová řešení naleznete na Internetu na adrese http://mo.mff.cuni.cz/. Na stejném místě se můžete seznámit i se staršími ročníky této soutěže a také se všemi aktuálními informacemi týkajícími se kategorie P Matematické olympiády.