Matematická olympiáda – kategorie P

Zpráva o konání ústředního kola 52. ročníku

Pavel Töpfer, MFF UK Praha

Celostátní kolo 52. ročníku Matematické olympiády - kategorie P se konalo v dnech 2.-5.4.2003 v Liberci v přímé návaznosti na celostátní kolo MO kategorie A. Soutěže se zúčastnilo všech třicet pozvaných nejlepších řešitelů krajských kol. Devět z nich postoupilo do celostátního kola v obou kategoriích A a P a zůstávalo tedy v Liberci na celý týden. Organizačně celou akci výborně zajistili pedagogové z místního gymnázia F. X. Šaldy, prostory pro konání teoretické části soutěže i počítačové učebny pro praktickou část poskytla Technická univerzita Liberec. Pracovníci a studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze se jako každoročně postarali o odborný program - předem připravili soutěžní úlohy a testovací data, na místě pak opravovali a vyhodnocovali odevzdaná řešení.

V prvním soutěžním dnu studenti řešili tři teoretické úlohy zaměřené na návrh efektivního algoritmu pro zadaný problém. Úlohy jako obvykle tématicky částečně navazovaly na domácí a krajské kolo. Druhý soutěžní den probíhal u počítače. Byly zadány dvě praktické úlohy, úkolem soutěžících bylo vyřešit je a svoje řešení dovést až do podoby odladěných funkčních programů. Odevzdané programy jsou po skončení soutěže testovány pomocí připravené sady vstupních dat, přičemž se hodnotí nejen správnost dosažených výsledků, ale i rychlost výpočtu. Využitím nastavených časových limitů pro dobu výpočtu lze odlišit kvalitu různých řešení z hlediska časové efektivity zvoleného algoritmu. Praktická část celostátního kola MO- P letos probíhala již podruhé v programovém prostředí založeném na operačním systému Linux a volně šířitelných překladačích, tedy v obdobných podmínkách, jaké byly před dvěma lety zavedeny i do mezinárodních středoškolských olympiád v informatice.

Každá soutěžní úloha byla hodnocena maximálně 10 body. Průměrné bodové hodnocení dosažené u jednotlivých úloh bylo po řadě 7.2, 4.0, 2.8, 2.2 a 3.9 bodu. Úspěšnými řešiteli celostátního kola se stalo čtrnáct účastníků, kteří v soutěži dosáhli alespoň 23 bodů. Z nich osm nejlepších, kteří získali 27 a více bodů, bylo vyhlášeno vítězi celostátního kola.

Výsledky celostátního kola 52. ročníku MO kategorie P

Na základě výsledků celostátního kola MO kategorie P byli vybráni čtyři reprezentanti, kteří pojedou v srpnu 2003 do USA na 15. mezinárodní olympiádu v informatice. Soutěž se bude konat na University of Wisconsin ve městě Kenosha nedaleko Chicaga. Další naše čtyřčlenné reprezentační družstvo se zúčastní 10. středoevropské olympiády v informatice, která se uskuteční na začátku července v Münsteru v Německu.

Podrobnější informace o průběhu celého 52. rořníku MO kategorie P, kompletní výsledkovou listinu, texty soutěžních úloh i jejich vzorová řešení naleznete na Internetu na adrese http://mo.mff.cuni.cz/. Na stejném místě se můžete seznámit i se staršími ročníky této soutěže a také se všemi aktuálními informacemi týkajícími se kategorie P Matematické olympiády.