Matematická olympiáda – kategorie P

Zpráva o konání ústředního kola 51. ročníku

Pavel Töpfer, MFF UK Praha

Letošní 51. ročník Matematické olympiády vyvrcholil celostátním kolem kategorií A a P, které se konalo na Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli. Soutěž v kategorii P (programování) probíhala ve dnech 10.-13.4.2002 a zúčastnilo se jí 29 nejlepších řešitelů krajských kol. Zatímco organizačně celou akci výborně zajistili pedagogové z místního gymnázia, o odbornou stránku se starali pracovníci a studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

První soutěžní den byl teoretický, studenti řešili tři úlohy zaměřené na návrh efektivního algoritmu pro zadaný problém. Úlohy tématicky částečně navazovaly na úlohy domácího a krajského kola. Kdo z řešitelů se tedy úlohám z předchozích kol soutěže více věnoval, mohl nabyté znalosti v celostátním kole využít. Druhý soutěžní den byl praktický a probíhal u počítačů. Úkolem soutěžících bylo vyřešit tentokrát jen dvě úlohy, zato je však museli dovést až do podoby funkčních programů. Vytvořené programy jsou testovány pomocí připravené sady vstupních dat, přičemž se hodnotí nejen správnost výsledků, ale i rychlost výpočtu. Právě pomocí nastavených časových limitů, do kdy musí program skončit výpočet a vydat výsledky, je možné rozlišit kvalitu různých řešení z hlediska časové efektivity zvoleného algoritmu. Praktická část celostátního kola MO-P letos poprvé probíhala v novém programovém prostředí založeném na operačním systému Linux a volně šířitelných překladačích, tedy v obdobných podmínkách, jaké byly před rokem zavedeny i do mezinárodních středoškolských olympiád v informatice.

Za každou soutěžní úlohu bylo možné získat maximálně 10 bodů, tohoto desetibodového hodnocení však bylo v celé soutěži dosaženo pouze pětkrát. Průměrné bodové hodnocení jednotlivých úloh bylo po řadě 4.5, 4.7, 3.1, 2.7 a 3.7. Úspěšnými řešiteli celostátního kola byli vyhlášeni všichni účastníci, kteří v soutěži dosáhli alespoň 15 bodů. Z nich osm nejlepších, kteří získali 24 a více bodů, se stalo vítězi celostátního kola.

Výsledky celostátního kola 51. ročníku MO kategorie P

Na základě výsledků celostátního kola MO kategorie P byli vybráni čtyři reprezentanti, kteří pojedou v srpnu 2002 soutěžit do Korejské republiky na 14. mezinárodní olympiádu v informatice. Další naše čtyřčlenné reprezentační družstvo se zúčastní Středoevropské olympiády v informatice, která se uskuteční na začátku července na Slovensku v Košicích.

Podrobnější informace o průběhu celého 51. ročníku MO kategorie P, kompletní výsledkovou listinu, texty soutěžních úloh i jejich vzorová řešení naleznete na Internetu na adrese http://mo.mff.cuni.cz/. Na stejném místě se můžete seznámit i se staršími ročníky této soutěže a také se všemi aktuálními informacemi týkajícími se kategorie P matematické olympiády.