Matematická olympiáda – kategorie P

Zpráva o konání ústředního kola 50. ročníku

Pavel Töpfer, MFF UK Praha

Ve školním roce 2000/2001 oslavila Matematická olympiáda významné jubileum - 50 let svého trvání. Kategorie P zaměřená na problematiku algoritmizace a programování je pochopitelně mladší, poprvé se v ní soutěžilo ve 35. ročníku MO ve školním roce 1985/86. Celostátní kolo 50. ročníku Matematické olympiády se konalo v Praze ve dnech 1.-7.4.2001. Jak se stalo již tradicí, nejprve proběhla soutěž ve vrcholné "matematické" kategorii A (1.-4.4.2001) a v návaznosti na ni vyvrcholila svým celostátním kolem také "programátorská" kategorie P. Celkem pět studentů se probojovalo do obou těchto celostátních kol zároveň, takže v Praze strávili celý týden.

Organizačního zajištění letošních celostátních kol MO kategorie A a P se ujali pracovníci Střední průmyslové školy sdělovací techniky v Panské ulici v Praze 1. V prostorách této školy se konalo i slavnostní zasedání ÚV MO k 50. výročí olympiády a také praktická část soutěže kategorie P. Účastníci byli ubytováni v ubytovacím zařízení Fakulty tělesné výchovu a sportu UK a v posluchárnách této fakulty také probíhala teoretická část soutěže. Spolupořadatelem celostátního kola byla rovněž Matematicko-fyzikální fakulta UK, která se na uspořádání soutěže částečně podílela finančně, zejména však přispěla zajištěním odborné náplně. Pracovníci a studenti MFF připravili soutěžní úlohy pro celý letošní ročník MO kategorie P, vzorová řešení, testovací data a vyhodnocovací software pro praktické úlohy, osobně zajišťovali na celostátním kole dozory, opravování a vyhodnocování odevzdaných řešení. V počítačových pracovnách Matematicko-fyzikální fakulty se provádělo vyhodnocování praktické části soutěže a také páteční odpolední program, který soutěžícím prakticky představil nové softwarové prostředí určené pro mezinárodní olympiády i pro příští ročník naší kategorie P. Na zajištění cen pro vítěze a úspěšné řešitele soutěže se sponzorsky podílelo několik firem, z nichž jmenujme alespoň firmy SuSE CR a Hewlett-Packard nebo Ústav teoretické informatiky AV ČR.

Celostátního kola Matematické olympiády kategorie P se zúčastnilo všech třicet pozvaných nejúspěšnějších řešitelů oblastních kol MO-P. Zastoupeno bylo celkem 22 středních škol z celé republiky, z toho 18 gymnázií a 4 SPŠ. Výrazně největší zastoupení mělo na celostátním kole gymnázium na tř. Kpt. Jaroše v Brně se šesti soutěžícími, po dvou účastnících bylo z gymnázia Ch.Dopplera v Praze 5, z gymnázia Dašická v Pardubicích a z gymnázia v Benešově.

V prvním soutěžním dnu řešili soutěžící písemně tři teoretické úlohy. V každé z nich bylo úkolem nalézt algoritmické řešení zadaného problému, toto řešení slovně popsat, zdůvodnit jeho správnost a podle možností i algoritmus vhodným způsobem zapsat (například ve formě programu). Při hodnocení všech úloh se přitom kladl důraz nejen na správnost nalezeného algoritmu, ale také na jeho efektivitu (tzn. časové a paměťové nároky).

Druhý soutěžní den probíhal v počítačových učebnách SPŠST v Panské ulici. Každý soutěžící měl za úkol vyřešit na osobním počítači dvě praktické úlohy. Správnost odevzdaných programů se v praktické části MO kategorie P vyhodnocuje stejným způsobem, jako je to obvyklé v mezinárodních programátorských olympiádách, tzn. automaticky pomocí vyhodnocovacího programu a připravené sady testovacích dat. Provádění jednotlivých testů je přitom vázáno na předem nastavené časové limity, čímž se odliší hodnocení různých programů i z hlediska jejich časové efektivity. Po vyhodnocení úloh dostali soutěžící příležitost znovu se na své programy podívat, seznámit se s testovacími daty a s výsledky testů.

Soutěž byla zakončena v sobotu 7.4.2001 slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen nejlepším řešitelům. Celkem šestnáct účastníků bylo vyhlášeno úspěšnými řešiteli a z nich prvních osm vítězi celostátního kola 50. ročníku Matematické olympiády - kategorie P. Všichni úspěšní řešitelé obdrželi diplomy a věcné odměny.

Výsledky celostátního kola 50. ročníku MO kategorie P

S texty letošních soutěžních úloh i s jejich vzorovým řešením se můžete seznámit na www stránkách MO kategorie P na adrese http://mo.mff.cuni.cz/. Najdete zde i bohatý archív soutěžních úloh a vzorových řešení z minulých ročníků olympiády, výsledkové listiny, zprávy o průběhu jednotlivých celostátních kol i průběžně doplňované aktuální informace.

Také v letošním roce budou nejlepší řešitelé celostátního kola MO kategorie P reprezentovat Českou republiku na mezinárodních programátorských olympiádách studentů středních škol. Celosvětová olympiáda v informatice se bude tentokrát konat v polovině července ve finském městě Tampere, obdobná středoevropská soutěž se uskuteční v polovině srpna v Maďarsku. Na světovou olympiádu jsou nominováni nejlepší čtyři řešitelé celostátního kola, zatímco na středoevropskou soutěž vysíláme tradičně družstvo složené z nejlepších mladších řešitelů MO kategorie P, kteří nejsou ještě v maturitním ročníku a kteří tak budou moci zúročit zkušenosti získané na středoevropské olympiádě v příštím ročníku soutěže.