Matematická olympiáda – kategorie P

Zpráva o konání ústředního kola 49. ročníku

Pavel Töpfer, MFF UK Praha

Celostátní kolo 49. ročníku Matematické olympiády - kategorie P (programování) se konalo ve dnech 12.-15.4.2000 na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci. Soutěže se zúčastnilo 29 ze 30 pozvaných nejúspěšnějších řešitelů oblastních kol MO-P z 21 středních škol z celé republiky. Největší zastoupení mělo na celostátním kole gymnázium na tř. Kpt. Jaroše v Brně s pěti soutěžícími, po dvou účastnících bylo z gymnázia Ch.Dopplera v Praze 5, z gymnázia Ohradní v Praze 4, z gymnázia Benešov a z Dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou.

Organizace celostátních kol MO kategorie A a P se v letošním 49. ročníku soutěže ujali pracovníci gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci v čele s ředitelem školy mgr. Václavem Vaňkem. V Bílovci se konalo celostátní kolo Matematické olympiády již počtvrté a také letos bylo výborně připraveno. Soutěžní úlohy 49. ročníku MO-P připravili naši kolegové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, opravování odevzdaných řešení na místě zajišťovali pracovníci z centra MO kategorie P při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na zajištění cen pro vítěze a úspěšné řešitele soutěže se sponzorsky podílelo několik firem, z nichž jmenujme alespoň firmy Moravia Consulting s.r.o. a SuSE ČR, s.r.o.

V prvním soutěžním dnu řešili soutěžící písemně tři teoretické úlohy. Všechny tři úlohy navazovaly na podobné úlohy zadané v domácím a oblastním kole soutěže. První z nich čerpala z problematiky teorie grafů, druhá byla zaměřena na časovou a paměťovou optimalizaci algoritmu a třetí byla již tradičně věnována práci v nějakém netradičním výpočetním prostředí, s nímž byli studenti seznámeni prostřednictvím studijního textu již v domácím a v oblastním kole soutěže. Letos se jednalo o tzv. Minského registrové stroje. Úkolem bylo vyřešit pomocí formalismu registrových strojů úlohu na zjištění, zda lze dané číslo vyjádřit jako součet nějaké podmnožiny zadané množiny čísel. Při hodnocení všech úloh se klade důraz nejen na správnost nalezeného algoritmu, ale také na jeho efektivitu, popis a na zdůvodnění správnosti zvoleného postupu.

Druhý soutěžní den probíhal v počítačových učebnách Technické univerzity v Ostravě. Každý soutěžící měl za úkol vyřešit pomocí přiděleného osobního počítače dvě praktické úlohy. Správnost odevzdaných programů byla vyhodnocována zcela automaticky pomocí vyhodnocovacího programu a připravené sady testovacích dat. Provádění jednotlivých testů přitom bylo spojeno se stanovenými časovými limity, čímž se odlišilo hodnocení různých programů i z hlediska jejich časové efektivity. Přesně stejným způsobem jsou hodnocena řešení úloh i na mezinárodních olympiádách v informatice. Po vyhodnocení úloh dostali soutěžící příležitost vrátit se ke svým počítačům a seznámit se s výsledky testů. Mohli se podívat na použitá testovací data a sami se mohli přesvědčit o korektnosti hodnocení.

Soutěž byla zakončena v aule gymnázia slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen nejlepším řešitelům. Celkem patnáct účastníků bylo vyhlášeno úspěšnými řešiteli a z nich prvních sedm vítězi celostátního kola 49. ročníku matematické olympiády - kategorie P. Všichni úspěšní řešitelé obdrželi diplomy a věcné odměny. V letošním roce se v celostátním kole MO kategorie P dařilo nejvíce soutěžícím z Prahy. Všech šest účastníků z Prahy bylo úspěšných a čtyři z nich se umístili dokonce mezi vítězi soutěže.

Výsledky celostátního kola 49. ročníku MO kategorie P

Stejně jako v minulých letech, také letos dostanou nejlepší řešitelé příležitost reprezentovat Českou republiku na mezinárodních programátorských olympiádách studentů středních škol. Celosvětová olympiáda v informatice se bude letos konat na konci září v Pekingu v Číně, obdobná středoevropská soutěž se uskuteční koncem srpna v Rumunsku ve městě Cluj. Na světovou olympiádu pojedou nejlepší čtyři řešitelé celostátního kola, zatímco na středoevropskou soutěž vysíláme tradičně družstvo složené z nejlepších mladších řešitelů MO kategorie P, kteří nejsou ještě v maturitním ročníku a kteří tak budou moci zúročit zkušenosti získané na středoevropské olympiádě v příštím ročníku.

Všechny zájemce o kategorii P matematické olympiády bychom rádi upozornili na nedávno zřízené www stránky nacházející se na adrese http://mo.mff.cuni.cz, na kterých najdete mnoho užitečných informací. Vedle úplných textů úloh, vzorových řešení a výsledkové listiny právě skončeného celostátního kola 49. ročníku MO-P je to pohled do historie soutěže (úlohy, jejich řešení, výsledkové listiny, zprávy o průběhu soutěže) i průběžně doplňované aktuální informace (termíny nadcházejícího ročníku, texty úloh domácího kola 50. ročníku MO-P).