Matematická olympiáda – kategorie P

Zpráva o konání ústředního kola 47. ročníku

Pavel Töpfer, MFF UK Praha

Celostátní kolo 47. ročníku MO kategorie P (programování) se konalo v Uherském Hradišti ve dnech 25.-28.3.1998. Zúčastnilo se ho 28 z třiceti pozvaných nejúspěšnějších řešitelů oblastních kol MO-P. O organizaci celé akce se pečlivě starali pracovníci gymnázia v Uherském Hradišti, zvláště pak ředitel gymnázia doc. Zdeněk Botek. Odbornou stránku soutěže zajišťovali členové pražského centra MO kategorie P z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ti připravili soutěžní příklady, testovací data pro praktické úlohy, vyhodnocovací programové vybavení a také na místě celou soutěž zabezpečovali a opravovali odevzdaná řešení úloh.

V posledních letech se velmi osvědčilo rozdělení celostátního kola do dvou soutěžních dnů, z nichž první je teoretický a druhý praktický. Soutěžící tak dostanou příležitost předvést své znalosti a schopnosti skutečně ze všech stránek. V prvním soutěžním dnu řešili účastníci písemně tři teoretické úlohy, na práci měli celkem pět hodin času. V jedné z úloh šlo o vyřešení problému z oblasti práce s maticemi, druhá úloha spočívala v návrhu vhodných zabezpečovacích a opravovacích kódů pro přenos dat. Třetí soutěžní úloha bezprostředně navazovala na příklady z předchozích dvou kol soutěže, po soutěžících se požadoval návrh třídicí logické kombinační sítě. Při hodnocení teoretických úloh se sleduje nejen správnost zvoleného řešení, ale také jeho efektivita (časové a paměťové nároky), popis navrženého postupu a zdůvodnění jeho správnosti.

Druhý soutěžní den bývá již tradičně věnován praktickým úlohám. Každý řešitel měl přidělen osobní počítač se základním programovým vybavením a obdržel zadání dvou příkladů, které měl na počítači během čtyř hodin vyřešit. První praktický příklad čerpal z oblasti teorie grafů a požadoval vytvořit program na vyhledání optimálního dopravního spojení zadaných vlastností, druhá úloha byla optimalizační a k jejímu efektivnímu vyřešení bylo vhodné použít metodu dynamického programování. Na rozdíl od teoretických úloh ve druhém soutěžním dnu opravovatelé vůbec neprohlížejí napsaný zdrojový text programu, ale pouze testují funkčnost vytvořeného programu pomocí sady předem připravených testovacích dat. Body jsou pak přidělovány podle počtu úspěšných testů. Součástí každého testu je i časový limit, v němž musí program dát výsledky. Tím je zajištěno ohodnocení odevzdaných programů i z hlediska časové efektivity. Přesně stejným způsobem jsou dnes hodnocena řešení úloh i na mezinárodních olympiádách v informatice. Na letošním celostátním kole MO-P byla správnost vytvořených programů již podruhé vyhodnocována plně automaticky pomocí vyhodnocovacího programu. Celý proces vyhodnocování se tím výrazně zjednodušil a urychlil.

Soutěž byla zakončena v aule gymnázia slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen nejlepším řešitelům. Slavnostního zakončení se vedle představitelů místních školských orgánů zúčastnil osobně také ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR doc. Jan Sokol. Celkem třináct účastníků bylo vyhlášeno úspěšnými řešiteli a z nich prvních šest vítězi celostátního kola 47. ročníku matematické olympiády - kategorie P. Všichni úspěšní řešitelé obdrželi věcné odměny a drobné dárky od firem IBM a Hewlett-Packard a do několika dalších místních sponzorů.

Na základě výsledků celostátního kola MO-P byla vybrána reprezentační družstva České Republiky pro mezinárodní programátorské olympiády studentů středních škol. Celosvětová mezinárodní olympiáda v informatice IOI'98 se bude letos konat na začátku září v Portugalsku, středoevropská olympiáda v informatice CEOI'98 určená pro mladší úspěšné řešitele se uskuteční již v květnu v Chorvatsku.