Matematická olympiáda – kategorie P

Zpráva o konání ústředního kola 45. ročníku

Pavel Töpfer, MFF UK Praha

Ve dnech 24.-27.4.1996 se konalo celostátní kolo MO kategorie P (programování), již tradičně v přímé návaznosti na vrcholnou středoškolskou matematickou soutěž kategorie A. Obě celostátní kola MO uspořádali pracovníci gymnázia M.Koperníka v Bílovci v prostorách areálu jejich školy. Celá akce byla po organizační stránce výborně připravena, účastníci byli velmi spokojeni s ubytováním, jídlem i se zajímavými výlety ve volném čase.

Do celostátního kola MO-P bylo vybráno 31 nejlepších řešitelů z oblastních kol soutěže. Alespoň jedním účastníkem byly zastoupeny všechny oblasti. Vlastní soutěž je tvořena dvěma soutěžními dny. V prvním dnu řešili soutěžící tři teoretické úlohy. Tyto úlohy do značné míry navazovaly na obdobné příklady z 1. a 2. kola, což se příznivě projevilo v dobré úrovni většiny odevzdaných řešení. Nejhůře v hodnocení dopadla první úloha, v níž bylo cílem napsat maximálně efektivní program na výpočet obsahu průniku dvou mnohoúhelníků zadaných v neobvyklé kosoúhlé soustavě souřadnic. Příklad č.2 věnovaný hešování a příklad č.3 na dokazování neexistence jistého formálního přepisovacího systému měli alespoň částečně vyřešeni úplně všichni. I při dosti přísném bodování získali všichni řešitelé v každé z těchto úloh nejméně dva body (z deseti možných za úlohu).

Druhý soutěžní den celostátního kola MO-P probíhá u počítačů, kde každý soutěžící řeší na přiděleném PC dvě praktické úlohy. Vytvořené programy se pak kontrolují spuštěním s připravenou sadou předem neznámých testovacích dat. Hodnotí se nejen správnost získaných výsledků, ale také rychlost výpočtu. Výpočet s každými testovacími daty totiž musí úspěšně skončit ve stanoveném časovém limitu. Úlohy, testovací data a časové limity jsou voleny tak, aby se ve výsledcích projevila znalost vhodných algoritmů a programátorských postupů při vytváření efektivních programů. Věcně teoreticky správný, ale výrazně neefektivní program, může získat maximálně asi polovinu bodů, zbývající zkušební testy přesáhly časová omezení.

Praktická část olympiády se konala v počítačových učebnách Hornicko-geologické fakulty VŠB - Technické univerzity v Ostravě. Pracovníci fakulty soutěž výborně připravili, takže vše proběhlo zcela regulérně a bez jakýchkoliv technických problémů.

V sobotu 27.4.1996 bylo celostátní kolo MO kategorie P zakončeno slavnostním vyhlášením výsledků v aule gymnázia a předáváním věcných cen. Celkem 16 soutěžících bylo vyhlášeno úspěšnými řešiteli a osm nejlepších z nich vítězi celostátního kola. Vedle tradičních knižních odměn pořízených z prostředků ministerstva školství obdrželi všichni úspěšní řešitelé také hodnotné dary věnované českou pobočkou firmy IBM.

Na základě výsledků celostátního kola MO kategorie P je každoročně vybíráno české reprezentační družstvo pro mezinárodní olympiádu v informatice. Letošní mezinárodní olympiáda se bude konat v červenci v maďarském městě Veszprém na břehu Balatonu. Účast na vrcholném mezinárodním měření sil nejlepších středoškolských programátorů z celého světa je jistě jedním z důvodů, proč stojí za to naši programátorskou olympiádu řešit. Zveme vás proto k účasti v nadcházejícím 46. ročníku MO kategorie P ve školním roce 1996/97. Třeba už jen proto, že příští mezinárodní olympiáda v informatice proběhne v roce 1997 na místě velmi atraktivním, kam by se mnozí z vás hned tak nedostali - v Kapském Městě v Jihoafrické republice.