Matematická olympiáda – kategorie P

Zpráva o konání ústředního kola 42. ročníku

Pavel Töpfer, MFF UK Praha

Ve dnech 28.4.-1.5.1993 se v Jevíčku konalo 3. kolo 42. ročníku matematické olympiády kategorie P. V této nejmladší kategorii MO zaměřené na problematiku algoritmů a programování se letos soutěžilo již poosmé. Jak se stalo dobrým zvykem, soutěž bezprostředně navazovala na 3. kolo matematické olympiády kategorie A. Závěrečná 3. kola obou vrcholných kategorií MO byla organizována společně pro české i slovenské účastníky soutěže.

Organizačním zajištěním 3. kola MO kategorií A a P byl letos pověřen pražský městský výbor MO. Po neúspěšném hledání cenově dostupného ubytování a stravování účastníků olympiády přímo v Praze nebo v nejbližším okolí nalezla olympiáda útočiště na gymnáziu v Jevíčku. Místní vedení školy i pracovníci internátu připravili pro soutěžící i pro opravovatele velmi milé přijetí a výborné podmínky k práci i odpočinku.

Závěrečného 3. kola MO kategorie P se zúčastnilo 50 nejúspěšnějších řešitelů úloh 2. kola z České i Slovenské republiky. Vlastní soutěž probíhala ve dvou dnech, každý den byly soutěžícím zadány dvě úlohy. Soutěžní úlohy pro celý 42. ročník MO kategorie P připravilo nové centrum MO-P zřízené na přírodovědecké fakultě UPJŠ v Košicích. Některé úlohy tématicky navazovaly na úlohy z předchozích kol, takže každý měl možnost dobře se na soutěž připravit. Úlohy byly dosti náročné a skutečně prověřily znalosti a schopnosti řešitelů. V každém ze soutěžních dnů byla zadána jedna úloha na návrh algoritmu resp. programu a jedna úloha teoretičtější využívající dříve zavedený výpočetní model.

Odevzdaná řešení úloh na místě opravovali pracovníci všech čtyř v současnosti existujících center MO-P, a sice z matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě a přírodovědecké fakulty Univerzity P.J.Šafárika v Košicích. Hodnotila se nejen správnost odevzdaných řešení, ale i efektivita navržených algoritmů, kvalita popisu a zdůvodnění správnosti. Mnoho řešitelů ztratilo cenné body právě kvůli nízké matematické kultuře svého písemného projevu, i když třeba naprogramovali výborná řešení.

Z 50 účastníků 3. kola 42. ročníku matematické olympiády kategorie P bylo prvních 27 označeno za úspěšné řešitele a z nich 13 nejlepších bylo vyhlášeno vítězi soutěže. Úspěšný řešitel musel získat alespoň 16 bodů ze 40 možných, k umístění mezi vítězi bylo zapotřebí nejméně 22 bodů.