Matematická olympiáda – kategorie P

Soutěže podobné MO-P

Korespondenční semináře z programování

Kromě matematické olympiády kategorie P jsou pro studenty středních škol tradičně pořádány také korespondenční semináře z programování. Účastníci obdrží několikrát během školního roku (obvykle asi pětkrát) sadu úloh, které mají podobný charakter těm v matematické olympiádě, obvykle jsou však trochu obtížnostní jednodušší. Studenti svá řešení (ne nutně všech zadaných) úloh odešlou organizátorům semináře a ti jim je opravené a okomentované pošlou nazpět. Nejlepší účastníci semináře jsou každoročně pozváni k účasti na soustředění.

Středoevropská informatická olympiáda

Na světě se organizuje několik regionálních informatických soutěží, pro studenty z České republiky je důležité Středoevropská informatická olympiáda, CEOI (Central European Olympiad in Informatics).

CEOI se vedle studentů z České republiky účastní také studenti ze Slovenska, Polska, Maďarska, Německa, Rumunska a Chorvatska. Úlohy v CEOI jsou pouze praktické a vyhodnocují se podobně jako praktické úlohy v ústředním kole MO-P.

Za Českou republiku jsou na CEOI vysíláni nejlepší studenti nematuritních ročníků, kteří nedosáhnou na postup na Mezinárodní informatickou olympiádu.

Poslední CEOI proběhla na Slovinsku, příští proběhne v Polsku.

Podívat se můžete také na seznam jednotlivých CEOI.

Mezinárodní informatická olympiáda

V Mezinárodní informatické olympiádě, IOI (International Olympiad in Informatics), mohou své síly změřit nejlepší řešitelé národních soutěží 70 různých zemí. Za Českou republiku jsou na IOI vysíláni čtyři nejlepší řešitelé ústředního kola MO-P.

Na IOI se řeší pouze praktické úlohy u počítačů. Vyhodnocování je podobné vyhodnocení praktické části ústředního kola naší MO-P.

Poslední IOI proběhla v Iránu, příští proběhne v Japonsku.

Podívat se můžete také na seznam jednotlivých IOI.

Česko-polsko-slovenské přípravné soustředění

Česká republika společně se Slovenskem a Polskem koncem června pravidelně pořádá soustředění pro studenty, kteří se probojují do mezinárodním olympiád.

Více informací lze nalézt na vlastní stránce CPSPC.