Matematická olympiáda – kategorie P

O soutěži

Co je Matematická olympiáda – kategorie P

Kategorie P Matematické olympiády je určena všem studentům středních škol v ČR bez rozdílu věku. Je zaměřena na úlohy z oblasti algoritmizace a programování. Na rozdíl od jiných u nás existujících studentských programátorských soutěží v ní přitom nejde jen o zvládnutí práce s počítačem a rutinní programování, ale soustředí se zejména na návrh efektivních algoritmů a následně i na jejich programovou realizaci.

Matematická olympiáda je oficiální soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, odborným garantem soutěže je Jednota českých matematiků a fyziků. Kategorie P je po odborné stránce zajišťována zejména pracovníky a studenty Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze (příprava úloh, vzorových řešení, opravování a hodnocení odevzdaných řešení).

Může vás zajímat také stránka celé matematické olympiády.

Organizace soutěže

Soutěž vznikla v roce 1985, poprvé se v kategorii P soutěžilo v rámci 35. ročníku Matematické olympiády. Je organizována podobně jako kategorie A, v níž řeší matematické úlohy studenti nejvyšších ročníků středních škol. Každý ročník MO kategorie P je tvořen třemi koly - domácím, krajským a ústředním.

Domácí kolo

Zadání úloh domácího kola dostanou zájemci vždy na začátku školního roku, texty úloh jsou zveřejněny na Internetu, jsou otištěny v letáku MO a také v časopisech Rozhledy matematicko-fyzikální a Matematika, fyzika, informatika. V domácím kole se řeší čtyři soutěžní úlohy, z nichž některé jsou teoretické (odevzdává se písemné řešení obsahující popis algoritmu ve stanoveném tvaru) a jiné praktické (odevzdává se odladěný program). Vyřešené úlohy domácího kola studenti odevzdávají podle pokynů do poloviny listopadu.

Krajské kolo

Úspěšní řešitelé domácího kola postupují do kola krajského, které se koná přibližně v polovině ledna. V krajském kole studenti řeší úlohy pouze na papíře bez použití počítače, v omezeném čase čtyř hodin mají za úkol vyřešit čtyři zadané problémy.

Řešení úloh krajského kola ze všech krajů ČR se opravují centrálně na Matematicko-fyzikální fakultě v Praze. Na základě dosažených výsledků je třicet nejlepších řešitelů vybráno k účasti v ústředním kole.

Ústřední kolo

Ústřední kolo se koná zpravidla koncem března v návaznosti na ústřední kolo MO kategorie A. Ústřední kolo je tvořeno dvěma soutěžními dny – v prvním z nich se řeší tři teoretické úlohy, ve druhém pak dvě praktické úlohy na počítačích.

Řešení praktických úloh jsou automaticky testována pomocí sady předem připravených testovacích dat. Časové limity přitom omezují maximální povolenou dobu výpočtu pro jednotlivá vstupní data, čímž se bodově odliší řešení založená na lepším a na horším algoritmu.

Čtyři nejlepší účastníci ústředního kola jsou vysíláni na Mezinárodní informatickou olympiádu, která se obvykle koná v polovině letních prázdnin. Čtyři nejlepší studenti z nižších než maturitních ročníků, kteří nedosáhnou na účast na mezinárodní olympiádě, jsou vysílání na Středoevropskou informatickou olympiádu; ta se obvykle koná začátkem letních prázdnin.

Kontaktní adresa

Doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Katedra softwaru a výuky informatiky
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Malostranské nám. 25
118 00 Praha 1

Tel.: 951 554 215

E-mail: p@mo.mff.cuni.cz