Instrukce k soutěži

Přečtěte si tyto instrukce až do konce, a to nejlépe aspoň týden před soutěží. Některé činnosti je dobré si vyzkoušet předem. Soutěžním dnem je sobota 20.6.2020.

Povolené pomůcky

 • Při soutěži smíte používat pouze psací a rýsovací potřeby, matematicko-fyzikální tabulky a občerstvení.
 • Elektronické přístroje smíte použít pouze ke zobrazení zadání, ke kontrole času a ke kladení dotazů organizátorům a přijímání jejich odpovědí na začátku soutěže.
 • Během soutěže nesmíte komunikovat s dalšími osobami (s výjimkou zaslání dotazu organizátorům způsobem specifikovaným níže).

Časový harmonogram soutěže

 • Zadání bude zveřejněno na stránkách soutěže v 8:55.
 • Na vypracování řešení máte 4 hodiny času: od 9:00 do 13:00. Mezi 9:00 a 9:30 můžete klást dotazy organizátorům níže specifikovaným způsobem.
 • Ve 13:00 přestanete pracovat, svá řešení ihned vyfotíte či naskenujete, pojmenujete soubory dle instrukcí a bez zbytečného prodlení odešlete.
 • Na vaše řešení budeme čekat do 14:00. Řešení, která obdržíme později, nebudou brána do úvahy. Do 14:00 se nebavte o úlohách s dalšími osobami.

Vyhodnocení soutěže

 • Vzorová řešení budou vystavena kolem 15:00 na stránce soutěže i na stránkách matematické olympiády. Součástí vzorového řešení budou i pokyny k bodování, podle kterých můžete hned sami svůj bodový zisk odhadnout.
 • Za každou úlohu můžete získat maximálně 6 bodů;
 • hodnotí se přitom nejen správnost výsledku, ale i logická bezchybnost a úplnost sepsaného postupu. Bodová hranice k určení úspěšných řešitelů (ne nižší než 8 bodů) bude stanovena tak, aby se úspěšnými stala nejvýše polovina všech řešitelů z celé ČR.
 • Výsledkové listiny jednotlivých krajů budou zveřejněny na stránkách soutěže či jiným způsobem nejpozději 14. září 2020.


V následující části se pokusíme přehledně sepsat, co byste měli udělat v jednotlivých fázích soutěže.

V předstihu před soutěží

 • Řešení budete odevzdávat v následujícím formátu: Ke každé ze čtyř úloh odevzdáte jeden soubor ve formátu pdf, který bude obsahovat všechny listy vašeho řešení úlohy příslušného čísla 1 až 4. Ideálně by měla mít jedna strana řešení velikost přibližně 250kB. Vyzkoušejte si prosím v předstihu, že dokážete takový soubor připravit a že bude písmo čitelné. Pokud nemáte klasický scanner, je možné použít skenovací aplikace pro mobilní telefony, např. ClearScanner, Adobe Scan, Camscanner, které udělají téměř vše za vás. I při zmenšení souboru na nejmenší velikost bývá vše dobře čitelné.
 • Domluvte se s ostatními členy vaší domácnosti, abyste v době soutěže nebyli rušeni (ideálně abyste mohli být po celou dobu soutěže sami v místnosti).
 • Připravte si papíry formátu A4 s nadepsanou (předtištěnou) hlavičkou, můžete ji před soutěží i částečně vyplnit. Hlavička první strany každého řešení by měla vypadat takto:
  Krajské kolo kategorie B (C), 69. ročník
  Kraj:
  Jméno a příjmení:
  Škola:
  Třída:
  Počet bodů:
  Hodnotili:
  Úloha číslo:
  Počet stran:
  Strana číslo:
  Má-li řešení jedné úlohy více stran, napište do prvního řádku každé další strany své jméno a příjmení, číslo úlohy a číslo strany.
 • Připravte si čestné prohlášení – na list papíru napište vlastní rukou: Prohlašuji, že jsem úlohy náhradní internetové soutěže vypracoval samostatně, bez použití nedovolených pomůcek a ve stanoveném čase 4 hodin. V ............... dne 20.6.2020, vaše jméno a podpis.
 • Poznamenejte si někam tyto adresy:
  https://www.karlin.mff.cuni.cz/resitel/MOB.pdf
  https://www.karlin.mff.cuni.cz/resitel/MOC.pdf
  V případě problémů se soutěžním serverem na nich najdete zadání.

Těsně před soutěží a na začátku soutěže

 • Zadání bude zveřejněno v 8:55 na stránkách soutěže. Pokud máte k dispozici tiskárnu, můžete si zadání vytisknout.
 • Narazíte-li v zadání na nějakou nejasnost, můžete mezi 9:00 a 9:30 zaslat svůj dotaz na jednu z následujcích adres podle kraje, ve kterém soutěžíte:
  • barta@karlin.mff.cuni.cz pro kraje PH, SC, JC
  • pavel.salom@gmail.com pro kraje PL, KV, US, LI, PA, HK, VY
  • michalrolinek@gmail.com pro kraje OL, MS, JM, ZL
 • Zadání úlohy není třeba přepisovat na list s řešením.

Po soutěži

 • Zkontrolujte, že je na každé straně, kterou se chystáte odevzdat, uvedeno vaše jméno, číslo úlohy a číslo strany. Do hlavičky na první straně řešení každé úlohy doplňte počet stran řešení příslušné úlohy.
 • Nafoťte či naskenujte svá řešení, převeďte do formátu pdf tak, aby řešení každé ze čtyř úloh bylo obsažené v jednom souboru. Zmenšete velikost souborů. Z důvodů administrativní kontroly uvítáme, když zašlete soubor s připravenou hlavičkou i k úloze, ke které se Vám nepodaří nic vymyslet.
 • Soubory pojmenujte ZL-B-1-Novak-Jan.pdf (tj. zkratka kraje-kategorie-uloha-prijmeni-jmeno.pdf).
 • Soubory nahrajte na stránky soutěže (po přihlášení) a zároveň je pošlete e-mailem na adresu olympiada@karlin.mff.cuni.cz
 • Podepište čestné prohlášení, vyfoťte či naskenujte ho, převeďte do formátu pdf a do 15:00 nahrajte soubor na stránky soutěže.

Zkratky krajů pro pojmenování souborů: PH (Hlavní město Praha), SC (Středočeský kraj), JC (Jihočeský kraj), PL (Plzeňský kraj), KV (Karlovarský kraj), US (Ústecký kraj), LI (Liberecký kraj), HK (Královéhradecký kraj), PA (Pardubický kraj), VY (Kraj Vysočina), JM (Jihomoravský kraj), OL (Olomoucký kraj), ZL (Zlínský kraj), MS (Moravskoslezský kraj).

Organizátoři

MO

Organizátorem soutěže je ústřední komise Matematické olympiády ve spolupráci s krajskými komisemi.

Partneři

MKS

Soutěž by nebylo možné uskutečnit bez podpory (současných a bývalých organizátorů) Matematického korespondenčního semináře.